Uporaba hidravlike

Beseda hidravlika izhaja iz grške besede hidraulikus, ki je sestavljena iz besed hidor (voda) in aulos (cev). Uporablja se za proizvajanje, upravljanje in prenos energije s pomočjo tekočin pod pritiskom.

Hidravlika deluje na način ustvarjanja sile na eni točki in prenosa te sile na drugo točko z uporabo nestisljive tekočine (pogosto olje).  Hidravlika se lahko uporablja tudi za povečevanje sile. Z izmenjavo sile med različno velikimi bati, lahko dvigujemo predmete, ki so težji od začetno vložene sile.

Hidravlika pomaga pri delovanju različnih orodij in mehanizmov, zato jo najdemo v rudarstvu, gradbeništvu, kmetijstvu, proizvodnji, letalski in vojaški tehniki, itd.

Ekofleks vam nudi široko ponudbo hidravlike, ki si jo lahko ogledate na strani izdelkov. Za več podrobnosti pa je na voljo tudi katalog hidravlike.