Zgodovina hidravlike

Hidravlika je, kot smo opisali v enem od predhodnih prispevkov, področje aplikativne znanosti in inženirstva, ki se ukvarja z mehaničnimi lastnostmi tekočin. V fluidni tehniki se hidravlika uporablja za proizvodnjo, nadzor in prenos energije z uporabo tekočin pod pritiskom.  Že v Mezopotamiji in starem Egiptu so uporabljali vodno silo pri sistemih za namakanje od 6. tisočletja p.n.š. ter vodne ure…

Hidravlika pri proizvodnji kmetijskih in delovnih strojev

Različne gradbene in delovne stroje lahko opazimo na vsakem gradbišču, podobno vsakodnevno srečujemo različne traktorje, s pomočjo katerih kmetje pridelujejo hrano, ki se bo čez nekaj dni znašla na našem krožniku. Pa kdaj čisto zares pogledamo, kako so ti stroji sestavljeni? Ste morda opazili koliko cevi je potrebnih, da tak stroj deluje? Gradbeni, delovni stroji, traktorji so praktično…

Hidravlika pri ekstremno visokih temperaturah

Sistem hidravlike deluje v različnih razmerah glede na potrebe v industriji. V nekaterih primerih se srečujemo tudi z zelo zahtevnimi pogoji delovanja, kot so na primer ekstremno visoke temperature. Kot ostali deli sistema hidravlike morajo tudi hidravlične cevi prenesti obremenitve visokih temperatur. Značilnosti, kakovost in vzdrževanje hidravlične tekočine ima velik vpliv na sisteme mobilne hidravlike in njihovo delovanje. Predvsem pri mobilni hidravliki, so…

Hidravlika in pravilna uporaba hidravlične cevi

Da lahko hidravlično cev učinkovito uporabimo, je potrebno razumeti različne načine in možnosti uporabe hidravlične cevi v sistemu hidravlike. Ker so cevi na splošno bolj toge, lahko prenašajo višje temperature ali notranji pritisk. Vendar pa so bolj toge cevi manj primerne za uporabo pri različnih mobilnih delovnih operacijah. Na primer, pri gradbenem stroju, kopaču, mora sistem hidravlike upravljati…

Hidravlika za servovolane

Mobilna hidravlika vključuje skupine izdelkov, ki se uporabljajo na mobilnih napravah, kot so tovornjaki, traktorji in ostala vozila. Mobilna hidravlika mora žerjavu, viličarju, bagru ali pa napravam v drugem vozilu omogočati delovanje tudi med premikanjem naprave (vozila). Hidravlika v vozilih med drugim pomaga pri delovanju servovolana.  Mobilna hidravlika se uporablja v vsakem vozilu. Servovolan pomaga vozniku usmerjati vozilo z manj napora.…

Hidravlika v proizvodnem procesu

V preteklem tednu smo predstavili področje hidravlike in hidravličnih sistemov. Danes predstavljamo uporabo hidravlike v proizvodnem procesu. Morda boste med opisanimi proizvodnimi procesi zasledili tudi vaš primer. Z veseljem vam bomo svetovali in izdelali ustrezne cevi za vaš delovni proces. Sistem hidravlike se pojavlja v različnih proizvodnih procesih, kot prvovgradni sistem ali za izdelavo posameznih komadov. Stroji za avtomatizirano…

Hidravlični sistemi in cevi

Nepogrešljiva komponenta sistema hidravlike je hidravlična cev. Ne glede na to, ali gre za delovne stroje, proizvodno linijo ali vozilo, brez hidravlične cevi, ki omogoča pretok hidravlične tekočine, naprava ne deluje. V nadaljevanju si lahko preberete, kako je izdelana hidravlična cev.  V mnogih hidravličnih sistemih se uporabljajo neprožne in toge cevi za prenos tekočine med komponentami v celovitem…

Uporaba hidravlike

Beseda hidravlika izhaja iz grške besede hidraulikus, ki je sestavljena iz besed hidor (voda) in aulos (cev). Uporablja se za proizvajanje, upravljanje in prenos energije s pomočjo tekočin pod pritiskom. Hidravlika deluje na način ustvarjanja sile na eni točki in prenosa te sile na drugo točko z uporabo nestisljive tekočine (pogosto olje).  Hidravlika se lahko…