Hidravlika in pravilna uporaba hidravlične cevi

Da lahko hidravlično cev učinkovito uporabimo, je potrebno razumeti različne načine in možnosti uporabe hidravlične cevi v sistemu hidravlike. Ker so cevi na splošno bolj toge, lahko prenašajo višje temperature ali notranji pritisk. Vendar pa so bolj toge cevi manj primerne za uporabo pri različnih mobilnih delovnih operacijah.

Na primer, pri gradbenem stroju, kopaču, mora sistem hidravlike upravljati orodje za kopanje, za kar potrebuje določeno območje v katerem se lahko premika, ki je lahko zelo obširno. V takem primeru bi uporaba toge cevi omejila delovanje hidravličnega sistema. Hidravlična cev omogoča navor, fleksibilnost in prožnost v gibanju roke delovnega stroja, kar bi težko dosegli s cevmi, ki niso gibljive. 

Poleg tega lahko nekateri hidravlični sistemi izkoriščajo prednosti kombinacij gibljivih in negibljivih cevi. Velika vozila, kot so letala, uporabljajo sistem hidravlike za upravljanje gibanja kril in podvozja, vendar hkrati kompleksnost geometrije letala zahteva določene prilagoditve sistema hidravlike.

Splošno pravilo glede namestitve hidravlične cevi je, da jo prilagodimo načrtu naprave, ki jo bo uporabljala. To pomeni, da se mora cev čim bolj približati geometrijski obliki naprave oziroma stroja. Če cev na primer prosto visi iz stroja, jo lahko mimoidoči delavec ali vozilo nehote poškoduje, ali pa se pretrga oziroma preluknja v primeru, da se stroj giblje v širšem radiu kot je bilo prvotno predvideno. Prav tako s prilagoditvijo cevi samemu ohišju naprave operaterju ni potrebno skrbeti za morebitne dodatne ovire pri delovanju stroja oziroma sistema hidravlike.