prodaja servis hidravličnih cevi

Družbena odgovornost


Podjetje si pri svojih vsakodnevnih poslovnih dejavnostih prostovoljno prizadeva upoštevati družbene in okoljske potrebe. Spoštujemo pravice zaposlenih ter vodimo pravično zaposlitveno politiko. Z vidika strategije Evropa 2020 smo ponudili nova delovna mesta, poudarjamo krajevni razvoj ter skrbimo za energetsko trajnost z vidika podnebnih sprememb.

S pristopom k sporazumu ZEROTRADE smo se zavezali, da bomo v naslednjih letih aktivno zmanjševali emisije CO2 z asortimentom okolju prijaznejših izdelkov hidravlike, uporabo obnovljivih virov energije in povečanjem energetske učinkovitosti.

 

zerotrade zmanjšujemo co2